փակիր գրադարանի այս բաժինը Կարապետ Ս. Յութուջյան
Դիտել փաստաթուղթը Մարքիզուհին
Դիտել փաստաթուղթը Յերկրէ ի լուսին ուղեւորութիւն 97 ժամու մէջ