փակիր գրադարանի այս բաժինը Գանձակ
Դիտել փաստաթուղթը Խղճութեան արգասիք
Դիտել փաստաթուղթը Շտեմարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վասն յաղթութեան ռուսաց եւ առման Արդահան, Բայազիդ, Կաղզուան, Բաթում, Կարս քաղաքաց և զանազան տեղեաց