Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պէշ տէհր ֆէրգի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Մար Եագուպ էրմէնի մանասթըրընտէ
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Գուտս Շէրիֆտէ
Year of Publication: 1864
Notes: Ահտի աթիգտէ տէրճ օլան նագլիյէթլէր հագգընտէ իւչ ճիլտ թագսիմի իլէ: Գուտս Շէրիֆ Րահիպլէրինտէն սապըգ Ըստանպօլ փաթրիգի էտիրնէլի Պօղոս Եպիսկոպոսուն ղայրէթի իլէ ինշա: Պասմա իւչիւնճիւ տէհրին: Ճիլտի էվվէլ: Երեք հատորով: Հատոր Ա: Զանազանութիւն հինգ դարուց: Պատմութիւն հին եւ նոր կտակարանաց:
Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 15x9,5 սմ։
285 էջ:
File size: 48,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia