փակիր գրադարանի այս բաժինը Շուշի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթամատոյց Սրբազան տեղեաց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն Մատթէոսի աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան Շուշու գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Խենթը
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Շուշուայ հոգեւոր դպրոցի հաստատուած Մատթէոս կաթողիկոսի ամենայն հայոց հայրապետական Շուշուայ հայոց հասարակութեան անունով տուած կոնդակով դեկտեմբերի 4-ին 1859 թուին ի Սուրբ Էջմիածին համար 284
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն Ղարաբաղու Սուրբ տիրամայր Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք գեներալ-լէյտենանտ կնեազ Մատաթովին
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղու տիրամայր Սուրբ Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի բացուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն աստուածաբանական գիտելեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կեանք հին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս Էփիմերտէ
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս էֆիմերտէ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտաւորի յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Վահան Մամիկոնեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի (1859, Շուշի)