փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Էջմիածին
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում կամ մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի