Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ինճիլի քիլիսատէ վաֆթիզ այինինին իճրասը հագգընտա տըր
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛ա ի Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1883
Notes: Մկրտութեան ծեսն աւետարանական եկեղեցում: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 13x7 սմ։
30 էջ։
File size: 6,39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 521-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia