փակիր գրադարանի այս բաժինը 1898
Դիտել փաստաթուղթը The story of Ahikar from the Syriac, Arabic, Armenian, Ethiopic, Greek and Slavonic versions
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1899 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ալէմի հայվանաթ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Անկանոն գիրք Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ գիրք Հին եւ Նոր կտակարանաց (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի արքայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գինովութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք գրելու արուեստը
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ի պէտս փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք որ կոչի բանալի ճշմարտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գրիգորիս Աղթամարցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Դիմակաւորներ
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի տուա քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Եպիկուրի պարտէզը
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բացատրութիւն տօնից եւ ծիսից Հայաստանեայց առաքելական ուղղափառ Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ բարձրագոյնս հաստատեալ Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսաւորչի Հայաստանի վասն 1897թ.
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձան ի յիշատակ Վահէի Մ. Մամուրեան
Դիտել փաստաթուղթը Մարաբա Մծուրնացի կամ Կեղծ-Ագաթանգեղոս
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացու նորագոյն աղբիւրների մասին քննադատական ուսումնասիրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կանոնագիր Պօղոսեան ազգային երկսեռ վարժարանաց Աղեքսանդրիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Շխնոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Հին կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քրիստոնէական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պարզ քարոզներ
Դիտել փաստաթուղթը Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Տօնակարգ Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ