Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աստուածաշունչ
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ս. Յակոբ Պօյաճեանի տպարանումը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1896
Notes: Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների: Եբրայական եւ յունական բնագիրներից թարգմանուած: Տիտղոսաթերթին՝ Տպագրուեցաւ Աստուածաշունչի բրիտանական եւ արտաքին ընկերութեան ծախսովը, նաև այլալեզու գրություն:
Գրքում ներառված են Հին և Նոր կտակարանները՝ շարունակվող էջակալությամբ: Նոր կտակարանը սկսվում է 1073 էջից և ունի առանձին տիտղոսաթերթ. «Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Նոր կտակարանը: Յոյն բնագրից թարգմանուած: Կոստանդնուպոլիս: Ս. Յակոբ Պօյաճեանի տպարանումը: Տպագրուեցաւ Աստուածաշունչի բրիտանական եւ արտաքին ընկերութեան ծախսովը,1895»:
Շարվ. 20x12 սմ։
1 չհ., 1424 էջ։
File size: 207 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia