Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աւագ երկուշաբթի
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1868
Notes: Լսարան հոգեշահ պատմութեանց եւ խրատական բանից, եւս եւ պէսպէս կենցաղօգուտ գիտելեաց: Տպագրեալ հրամանաւ Վեհափառ Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ, աստուածընտիր կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը հեղինակը նշել է Այվազյան Գաբրիել:
Շարվ.՝ 17x9 սմ։
27, 1 չհ. էջ, նկար։
File size: 8,29 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 731-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia