Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հէքդօր, Ժորժ
Title: Առողջապահութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Խմբագրուած Փարիզի բժշկական ակադեմիային ծրագրին համեմատ: Ընդունուած երկրորդական եւ վարժապետական դպրոցներու մէջ: Հեղինակ Հէքդօր Ժորժ: Բժիշկ և վարժապետ բնական պատմութեան, անդամ այլ և այլ գիտական ընկերութեանց, ևայլն, ևայլն: Թարգմանեց Ս. Էթմէքճեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը չի նշել:
Շարվ. 14x8 սմ։
ԺԴ, 178 էջ։
File size: 30,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia