Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիւսաբ Սրբուհի
Title: Արաքսիա կամ վարժուհին
Publisher (standardized): տպ. Արևելք լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի «Արեւելք» Օրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1887
Notes: Հրատարակող Բիւզանդեան գրատուն: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ և այլալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Մայտա (1883); Սիրանոյշ (1884) գրքերին:
Շարվ.` 13,5x7,5 սմ։
321 էջ։
File size: 60,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia