Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պետիկեան, Ա. Կ.
Title: Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1898
Notes: Մանկավարժական նոր դրութեամբ նախակրթարաններու համար: Շրջան առաջին: Երկրորդ տպագրութիւն սրբագրուած եւ ճոխացուած: Շապիկը՝ զարդափակ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.՝ 13x9 սմ։
Զ, 120, 2 չհ. էջ։
File size: 63,5 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library