Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: 1835 թուին հաստատուած Ռուսաստանի ընկերութիւն
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Типографiя Амбарцума Энфiаджiанцъ и К
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Тифлисъ
Year of Publication: 1874
Notes: Դրամագլուխների եւ եկամուտների ապահովութեան: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի առաջին և վերջին էջերից:
Շարվ.` 13x9 սմ։
22, 20 չհ. էջ։
File size: 6,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia