Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հայեր
Publisher (standardized): տպ. Ճանիկ Արամյանի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1857
Notes: Թարգմանեաց ի գերմանականէն Պ. Ջունդ:
Քրիստոսի և հայկական թվերը չեն համապատասխանում: Թեոդիկը տպարանը նշել է` Թունո: Imprime par E. Thunot. «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտական ցանկում տպարանը նշված է Ճանիկ Արամյանի: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Թարգմանչի առաջաբանում ասվում է` «Դժբախտաբար հեղինակին ճիշտ ով ըլլալը մեզի անծանօթ է, բայց ոճին նայելով որն որ հարաւային Գերմանիոյ լեզուին գունաւորութիւնը և դարձուածները ունի, կարծեմ չենք սխալիր թէ որ նոյնը Միւնխենի արքունի մատենադարանին այժմեան տեսուչ հայագէտ և հայասէր Պ. Նայմանին ընծայենք, որն որ Հայոց գրականութեան վրայ գրած ուրիշ սքանչելի մեծահատոր աշխատութիւնովը արդէն գերմանական գրականութիւնը հարստացուցած է...»:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ։
51 էջ:
File size: 8,39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-876
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia