Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Ֆօրթիւնէ Պօակօպէ
Title: Հիքմէթամիզ պիր տավա
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Ճիվելեկյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Ճիվէլէկեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրսաատէթ
Year of Publication: 1891
Notes: Միւէլլիֆի Ֆօրթիւնէ Տը Պօակօպէ: Միւթէրճիմի Տիգրան Ադամեան: Սահիպ վէ Նաշիրի Տիգրան Ճիվէլէկեան: Իմաստուն դատ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Նկարագրված օրինակում կա տպագրական վրիպակ՝ 61-62 էջերը տպագրվել են կրկնակի, սակայն բովանդակությամբ տարբերվում են մյուս 61-62 էջերից։ Գրքում բացակայում են՝ 53-54, 93-96 էջերը: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ և օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 18x11 սմ։
239 էջ։
File size: 119 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 251-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia