Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մարգարեան, Գրիգոր
Title: Համառօտ աշխարհագրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: Պատկերազարդ: Բնական, քաղաքական եւ ուսումնական: Բ. տպագրութիւն: Ի պէտս ազգ. տարրական նախակրթարանաց: Ըստ կազմական կանոնագրի եւ վաւերացմամբ Ուսումն. Խորհրդոյ Ազգ. կեդրոնական վարչութեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Բնագրից առաջ՝ Ողբացեալ Յովհաննէս էֆ. Կիւլպէնկեանի անմահ յիշատակին ձօնէ աշխատասիրողն ի նշան անձնուէր բարեկամութեան: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է ըստ մատենագիտական աղբյուրի:
152 էջ, նկար։
File size: 100 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2018, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library