Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ճառք ընթերցեալք յաւուր տարեդարձի տօնախմբութեան երանաշնորհ սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ յաշակերտաց ժառանգաւորաց ուսումնարանի սրբոյ աթոռոյս 1863 յունիս 20
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1863
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան զարդանախշ:
Տպակից է՝ Հայոց կաթողիկոսութիւնն եւ այժմու կաթողիկոսի ընտրութիւնն (1908); Եկեղեցապատկան կալուածները եւ Գահիրէի միթինկը (1903); Խօսք ասացեալ ի Յ. Գուրգէնայ ի կաճառի Վարազդատեան ընկերութեան (1875); Լսարան Հայաստանեայց կաթողիկէ եկեղեցւոյ ուղղափառ վարդապետութեանընդդէմ Լուտերական Հայոց (1875); Ուսումնական միութիւն հայոց (1877); Ի հանդէս 49-րդ տարեդարձի Ազգային հիւանդանոցի Ս. Փրկչի (1879); Ճառք ընթերցեալ յաւուր տօնի սրբոց Վարդանանց ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան յուսումնարանի Սրբոց Յակովբեանց, 1867 փետրուար 23 (1867); Կեանք հայ պանդխտաց (1876); Ասարը Գայսէրիյէ (1864); Ուսումնական ատենախօսութիւն մը (1878) գրքերին:
Շարվ.` 15x9,5 սմ։
35 էջ։
File size: 11,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia