Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց Սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք յօրինեալք ի սրբոց թարգմանչացն մերոց եւ ի սրբոյ շնորհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց ի փառաբանութիւն աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Ս. Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1895
Notes: Բ տպագրութիւն: Ընտրութեմբ եւ բաղդատութեամբ հին եւ նոր օրինակաց:
Շարվ. 30x18 սմ։
507 էջ։
File size: 122 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenian Patriarchate of Constantinople
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia