Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ասլանեան, Գրիգոր
Title: Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է` Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի (1858); Եղծ զրպարտութեանց որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն (1859); Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին (1884); Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը (1905); Յուշատետր (1885) գրքերին:
Շարվ. 12x7 սմ։
63 էջ։
File size: 16,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 91389-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia