Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հիքեայէյի Շահ Իսմայիլ իլէ Կիւլիւզար Հանըմ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթանպօլ
Year of Publication: 1875
Notes: Թիւրքիլէրի իլէ պէրապէր:
Շահ Իսմայիլի եւ Գյուլիզար խանումի պատմութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Շապիկը` զարդափակ, մասամբ պատռված: Տիտղոսաթերթին` նկար:
Շարվ.` 13x9 սմ։
64 էջ։
File size: 14,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 766-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia