Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հիքեայէի Մելիք շահ իլէ Կիւլլիւ Հանըմ թիւրքիւլէրի իլէ պէրապէր
Publisher (standardized): տպ. Գեւորգ Օպոզեանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: [1876]
Notes: Մէլիք շահ իլէ Կիւլլիւ խանըն հիքեայէի աշըգանէսի:
Մելիք շահի և Գյուլլի խանումի պատմութիւնը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է առաջին էջից և Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Թվայնացված օրինակում բացակայում են 21-22 էջերը:
Շարվ.՝ 14x8,5 սմ։
51 էջ:
File size: 11,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 768-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia