Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հասունեան, Անտոն
Title: Ճառ հովուական ամենապատիւ գերերջանիկ Անտոնի Պետրոսի Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթողիկոսի հայոց ուղղափառաց առ համօրէն արհիապատիւ արքեպիսկոպոսունս եւ եպիսկոպոսունս յարգոյ քահանայս եւ մեծարոյ ժողովուրդս պատրիարքութեան Կիլիկիոյ
Publisher (standardized): տպ. Կաթողիկոսարանի
Publisher (as it is on book): Ի Կաթողիկոսարանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Տպարանի տվյալը վերցված է բնագրի վերջից: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 20x12 սմ։
24 էջ։
File size: 6,73 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia