Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ճառախօսութիւն եւ համարատուութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցի
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց և ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Հանդիսաւոր գործողութեան մէջ 1869 թուականի հոկտեմբերի 12ին, հանդերձ դպրոցի ուսուցիչների քանի մի գիտնական աշխատութեամբք, դամբանական ճառախօսութեամբ հանգուցեալ Հոգաբարձուի, Միքայէլի Տէր Գրիգորեանի դագաղի վերայ, այլև համառօտ ցուցակ Ներսիսեան հոգևոր ազգային դպրոցի մէջ աւանդուած ուսանելի նիւթերի:
Շարվ.` 20,5x14 սմ։
70 էջ։
File size: 40,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1218
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia