Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթարեան, Աբէլ
Title: Հայոց ազգի քաղաքական վիճակը
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսքուա
Year of Publication: 1862
Notes: Միջին դարերէն մինչեւ մեր ժամանակը:
Կա տպագրական վրիպակ՝ 20, 21 էջերի փոխարեն տպագրված է 19, 20:
Տպակից է՝ Սահակ Պարթեւ կամ Հայրապետ Մշոյ (1869); Հերքումն զրախնդիր վայրաբանութեանց ոմանց մերազնեայ տկարամիտ անձանց (1861); Հաշիւ կտակակատարաց հանգուցեալ Յովսէփ Էֆենդեանցի, Գրիգոր Իզմիրեանցի և Աւետիք Սվէչնիկեանցի և քաղուածք Յովսէփ Էֆենդեանցի հաշուեմատենից յ2-էն օգոստոսի 1862 ամի մինչ ց1-ն յունվարի 1872 ամի (1872); Մի համառօտ հայեացք 19-րդ դարի հայ հոգեւորականութեան վերայ (1874); Հայելի դաստիարակութեան տղայոց (1859) գրքերին:
Շարվ. 18x12 սմ։
24 էջ:
File size: 6,98 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia