Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յակոբեան, Ս.
Title: Հէր ատէմին տօսթու եախօտ գավաիտի հըֆզը սըհհէթ
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1890
Notes: Տոքթոր Ս. Յ. Յակոբեան էսէրինտէն: Այնթապտաքի Վարդանեան Մէքթէպի Շակիրտանը մարիֆէթիյլէ թէրճէմէ օլունմուշ տուր:
Ամեն մարդու բարեկամը կամ առողջապահական կանոններ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.՝ 13x8 սմ։
Ը, (9-71), 1 չհ. էջ:
File size: 30,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 415-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia