Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հաւաքածոյք յընտիր մատենագրաց
Publisher (standardized): տպագր. Առաքել Նուպար Շահնազարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ա. Ն. Շահնազարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Խասգիւղ Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1870
Notes: Թ. Նազարեանի հաւաքածոյք յընտիր մատենագրաց: Ի պէտս ազգային վարժարանաց: Յորում պարունակին հանդերձ ծանօթութեամբք ազգի ազգի ընտրելագոյն հատուածք ի նախնի եւ յարդի հեղինակաց կամ թարգմանչաց արձակ եւ չափաւ: Հատոր Ա-Բ:
Շարվ.` 16x10 սմ։
Լ, 470 էջ։
File size: 140 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia