Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հաճեան, Յակոբ
Title: Հեղինէ կամ գաղտնիք մը ի Կոստանդնուպօլիս
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Տէր եւ հրատարակիչ Մ. Ց. Չօլագեան: Հատոր առաջին: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Հեղինակի տվյալը վերցվել է առաջաբանից:
Տպակից է՝ Հեղինէ կամ գաղտնիք մը ի Կոստանդնուպօլիս (հտ. 2, 1869) գրքին:
Շարվ.` 17x11 սմ։
200, 1 չհ. էջ։
File size: 36,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia