Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մատթէոս Կաթողիկոս
Title: Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն
Publisher (standardized): տպ. Համալսարանի
Publisher (as it is on book): В Типографiи Каткова и К
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1861
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Աթոռ Հայաստանեայց (1886); Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ (1872); Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը (1904); Հայոց եկեղեցու վարչութիւնը եւ ծուխը` ըստ ռուս պետ. օրէնքի XI հատ. I մասի (1909); Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը (1872) գրքերին:
Շարվ. 18,5x10,5 սմ։
16 էջ։
File size: 5,07 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia