Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կոստանեանց, Կարապետ
Title: Հիւսուածք հայոց մարզպանների պատմութեան: Մաս 1: Գ. 3
Publisher (standardized): տպ. Վ. Հայնրիխի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1877
Notes: Առաջին մասի համար: Յառաջաբան, ծանօթութիւնք, ժամանակագրութիւն եւ պատմական հատուածներ: Գիրք երրորդ:
Շարվ. 14x8 սմ։
Տպակից է` Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց: Մաս 1: Գ. 1; Հիւսուածք հայոց հին պատմագրների խօսքերից: Մաս 1: Գ. 2 գրքերին:
ԻԲ, 240 էջ։
File size: 19,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia