Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ռոստոմեան Դավիթ
Title: Հասարակաց բժշկականութիւն
Publisher (standardized): տպ. Գաբրիել Մելքումյանցի և Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Գ. Մելքումեանց եւ Հ. Էնֆիաճեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1862
Notes: Յօրինեաց բժիշկ Դ. Ռոստոմեանց: Հատոր Ա:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկի վրա՝ զարդանկար:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 50 էջի փոխարեն տպագրված է 30, 51-ի փոխարեն՝ 31, 52-ի՝ 32, 53-ի՝ 33, 54-ի՝ 34, 55-ի՝ 35, 56-ի՝ 36, 57-ի՝ 37, 58-ի՝ 38, 59-ի՝ 39, 60-ի՝ 40, 61-ի՝ 41, 62-ի՝ 42, 63-ի՝ 43, 64-ի՝ 44:
Շարվ. 19x10 սմ։
96 էջ։
File size: 20,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia