Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հ. Խորէն վարդապետ Ստեփանէն Բագուի մէջ
Publisher (standardized): տպ. Հայոց մարդասիրական ընկերության
Publisher (as it is on book): Հայոց Մարդասիրական Ընկերութեան տպարան
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Բագու
Year of Publication: 1877
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության վայրի, տպարանի, տարեթվի տվյալները վերցվել են բնագրի վերջից:
Շարվ.՝ 16,5x11 սմ։
17 էջ։
File size: 4,88 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1901
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia