Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաբամաճեան, Սիմոն
Title: Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան, վիմագրատուն, կազմատուն եւ թղթավաճառանոց Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1900
Notes: Պատկերազարդ: Աշխարհիկ լեզուաւ արձակ եւ ոտանաւոր: Մասն Ա.:
Դ տպագրութիւն հիմնովին բարեփոխուած:
Տպարանի մասին տվյալը վերցված է գրքի դարձերեսից:
Շարվ. 16x10 սմ։
174 էջ, նկ.:
File size: 33,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia