Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արամեան, Ճանիկ
Title: Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Եօթներորդ տպագրութիւն: Նկարագրված օրինակը շապիկ և տիտղոսաթերթ չունի: Տպագրության վայրի և թվականի տվյալները վերցվել են Թ էջից: Թվայնացված օրինակը թերի է: Պակասում են՝ 99-100, 113-114, 197-224, 291-292, 295-308 էջերը: Կա նաև տպագրական վրիպակ՝ էջ 26-ի փոխարեն նույնությամբ տպագրվել է 2-րդ էջը:
Շարվ. 6x3,2 սմ։
309 էջ։
File size: 26.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library