Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յարութիւնեանց, Իսահակ
Title: Հայոց գիրը
Publisher (standardized): տպ. Մ. Շարաձեի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Շարաձէ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1892
Notes: Աշխատասիրեց Իսահակ Յարութիւնեանց, ուսուցիչ հոգեբանութեան և տրամաբանութեան Ներսիսեան դպրանոցում: Պսակուած է Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան ամբողջ մրցանակով 1888 թուին: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ ու ասույթ՝ «Համեմատութեան ոգին մեր դարու ճիշտ գիտնական ոգին է» /Մաքս Միւլլէր: Բնագրից առաջ՝ Նուէր Լայպցիգի Հայ ակադէմիական ընկերութեան մեծարգոյ անդամներին հեղինակից:
Շարվ. 16,5x11 սմ։
399, 1 չհ. էջ։
File size: 90,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Սերեբ-1499
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia