Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բըքլէյ Ա.
Title: Համառօտ պատմութիւն բնական գիտութեան եւ գիւտերու յառաջացման յունաց ժամանակէն մինչեւ այս օրս
Publisher (standardized): տպագր. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն եղբարց Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1880
Notes: Հատոր առաջին: Թարգմանեց Մ. Մամուրեան: Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ.` 17x10 սմ։
Է, 160 էջ, նկ.։
File size: 34,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia