Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ճառ Մեծին Նաբօլէոնի հզօր աշխարհակալին Գաղղիոյ
Publisher (standardized): տպ. Գարեգին Պաղտատլյանի (Արամյան)
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան (Արամեան)
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1886
Notes: Խօսեցեալ ընդդէմ նիւթապաշտ զօրապետին Պերթրանայ: Թարգմ. Գ. Գրասէրեան:
Տպակից է՝ Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց և սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880); Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց (1867); Հրաւէր միութեան (1869); Ջատագովութիւն (1852); Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը (1879) գրքերին:
Շարվ. 13x8 սմ։
55 էջ։
File size: 10,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia