Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հասունեան, Անտոն
Title: Շրջաբերական թուղթ ամենապատիւ գերերջանիկ հոգեւոր տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթողիկոսի հայոց ուղղափառաց
Publisher (standardized): տպ. Սետայի Հագիգաթ լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սէտայը Հագըգէթ Լրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրից և շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Շարվ. 18x11 սմ։
12 էջ։
File size: 12.0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-166
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia