Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հասունեան, Անտոն
Title: Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): ի Հռովմ
Year of Publication: 1870
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի առաջին էջի վերնագրից և բնագրի վերջից՝ «Հռոմ, 1870, 14 յունուարի»: Ա. Ղազիկյանը տպագրության վայրը չի նշել:
Շարվ.` 24x18,5 սմ։
4 էջ։
File size: 2,83 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia