Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Յայտարարութիւն Մուրատ-Ռափայէլ վարժարանի որ ի Վենետիկ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1878
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության վայրի, թվականի տվյալը վերցված է բնագրի վերջից:
Շարվ.` 12x7 սմ։
15 էջ։
File size: 2,55 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1442
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia