Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաբամաճեան, Սիմոն
Title: Յուշատետր
Publisher (standardized): տպ. Արամ Աշճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամայ Աշճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1885
Notes: Հրատարակեալ ի նպաստ աղքատախնամ ընկերութեան Իւսկիւտարու:
Տպակից է` Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի (1858); Եղծ զրպարտութեանց որ ի տետրակն տպեալ ի Կ. Պօլիս եւ մակագրեալ կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրեաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի, ևն (1859); Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին (1884); Նարեկը եւ իւր աշխարհաբար թարգմանութիւնը (1905); Համառօտ նկարագիր պապական դրութեան (1864) գրքերին:
Շարվ. 14x9,5 սմ։
40 էջ։
File size: 9,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 91390-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia