Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մօնֆօրթ, Ֆ.
Title: Յիսուսըն շէհատէթի
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛ա ի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1891
Notes: Էսէր ի Մու՛ալլիմ Ֆ. Գ. Մօնֆօրթ: «Պէն քէնտի հագգըմտա շէհատէթ էտէրիմ:» Յովհ. 8.14: Յիսուսի դավանանքը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Տիտղոսաթերթի վրա օտարալեզու գրություն: Շապիկը՝ զարդափակ:
Տպակից է՝ Իսպաթը վաճիպ իւլ վիւճուտ (1892); Հագգ Ալլահ (1890); Ալլահը արամագ (1890); Ինսանըն կիւնահը (1890); Կիւնահըն ճէզասը (1890); Քրիստոսըն ինսանլըղը (1891); Թէպրիր (1891); Աֆվ, եախօտ մաղֆէրէթ (1891); Իման վէ իգրար (1891); Էվամիր ի իլահիյէնին հիւքմիւ հալա նաֆըզ տըր (1891); Թէսէլլի էտիճի (1891) գրքերին
Շարվ.` 13x8 սմ։
15 էջ։
File size: 15,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 455-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia