Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վահունի, Գ.
Title: Նուէր առ ուսանողս
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Պարտիզպանեան եւ ընկեր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1878
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1880 հարցականով, առանց էջերի քանակի: Տպագրությունը` Մարգարյան:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
24 էջ։
File size: 3,95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia