Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նանդուգեդցի Արթուր Կորտոն Բիմին պատահարները
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց Տպարանը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1857
Notes: Թարգմանեց Հ. Եփրեմ Վ. Չագըճեան: Թարգմանչի անունը վերցված է Ա. Ղազիկյանից: (Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ ԼԵ): Տիտղթ. վրա զարդ:
Տպակից է` Զուարճալիք բնապատմութեան (1854); Գիւտերուն պատմութիւնը հին ժամանակներէն մինչեւ մեր ատենները (1854); Ուաշինկթըն, Հիւսիսային Ամերիկայի միացեալ տէրութեանց գահերէց (1855); Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Ե. (1856) ; Գուգ նաւապետին վարուցն եւ իր աշխարհքիս բոլորոտիքն ըրած երեք ճամբորդութեանց պատմութիւնը (1857); Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ.Զ. (1858) գրքերին:
Շարվ. 13,8x8 սմ։
93 էջ։
File size: 17,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia