Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հասունեան, Անտոն
Title: Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Անտոն Պետրոս Թ. Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Հայոց ուղղափառաց հաստատեալ ի սուրբ գահէն Հռովմայ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1870
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է հայերեն բնագրի առաջին և վերջին էջերից: Բնագիրը՝ հայերեն և հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 18x11 սմ։
7, 8 էջ։
File size: 6,68 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-169
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia