Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տըպէ Ա.
Title: Յայտնութիւնք ծածկեցելոց կամ պատմութիւն թագուն գիտութեանց որ ի նախնի ժամանակաց հետէ մինչեւ ցայսօր
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Թարգմանեաց Նշան Ճիվանեան: Շապիկի վրա՝ 1875: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14x9 սմ։
Գ, Բ, 650, 5 չհ. էջ։
File size: 166 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia