Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր ընթերցարան կամ սիրուն զբօսարան
Publisher (standardized): տպագր. Ն. Ճ. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ն. Ճ. Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: Մանկանց երկրորդ գիրքը: Տէր եւ հրատարակիչ գրավաճառ Վ. Յ. Մարգարեան: Է տպագրութիւն:
Շապիկը՝ նկարազարդ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ, օտարալեզու գրություն և բովանդակությունը. «Պարունակութիւն՝ Մանկական երգեր, կարճ հատուածներ, առակներ, առածներ եւ փոքր պատմութիւններ»: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ «Ընծայ ողբացեալ հօրեղբօրս Միքայէլ Առանձար Մարգարեանի սիրասուն զաւակաց Արսէնի, Ալպրիկի, Աշխէնի, Աստղիկի եւ Արտաւազդի, որ ի Թէհրան Պարսկաստանի: Շապիկի վերջերեսին՝ Մարգարեան գրատան գրքերի ցանկը: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է աստղանիշով ըստ մատենագիտական աղբյուրի:

95 էջ, նկար։
File size: 90,7 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library