Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ջալալեանց, Սարգիս
Title: Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց
Publisher (standardized): տպ. Մասյաց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մասեաց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց գրեալ առ յարգոյ ազգային ոմն ի Կ. Պօլիս: Տպակից է՝ Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց և սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880); Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը (1879); Հրաւէր միութեան (1869); Ջատագովութիւն (1852); Ճառ մեծին Նաբօլէոնի հզօր աշխարհակալին Գաղղիոյ (1886) գրքերին:
Շարվ. 13x7 սմ։
99 էջ։
File size: 16,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia