Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պիօտրովսքի, Ռուֆէն
Title: Յիշատակք Սիպերիականի մը
Publisher (standardized): տպագր. Գրիգոր Մսերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ա. Մամլոյ
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Իզմիր
Year of Publication: 1879
Notes: Թարգմանեց Մ. Մամուրեան: Հեղինակը վերցված է գրքի առաջաբանից: Առաջաբանում նշված է նաև հրատարակիչը` Ժուլիան Կլասքո, որին Ա. Ղազիկյանը նշել է որպես հեղինակ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 15x9 սմ։
2 չհ., 144 էջ։
File size: 28,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia