Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան, Գաբրիել
Title: Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան
Publisher (standardized): տպ. Ռաֆայել Պատկանյանի
Publisher (as it is on book): Ռափայէլ Պատկանեանի տպարանումը
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1864
Notes: Պատմական բանաստեղծութիւն:
Թվայնացված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ: Հեղինակի տվյալը վերցված է «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտությունից:
Տպակից է՝ Մահ Պարէտի (1875); Պարոյր կամ առումն Նինուէի ի ցնծութիւն վերադարձի մեծ եղբարց Աբդուլլահեանց ի ծոց ծնողի իւրեանց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1876); Անուշավան (1875) գրքերին:
Շարվ. 16,5x10,5 սմ։
1 չհ., 48, 2 չհ. էջ:
File size: 19,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia