Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Ս. Էջմիածին
Year of Publication: 1861
Notes: Յօրինեալ ի սրբոց թարգմանչացն մերոց եւ ի սրբոց Շնորհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց:
Ի Հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի ազգասէր եւ աստուածընտիր կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ասպետի տէրութեանց ի Ս. Էջմիածին:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 56 էջի փոխարեն տպագրված է 55, 291 էջի փոխարեն տպագրված է 261, 294 էջի փոխարեն տպագրված է 264:
Շարվ. 16x7 սմ։
784 էջ։
File size: 129 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia